Hur är det att jobba på en flyttfirma?

Förr i tiden, när man arbetade på en flyttfirma, kallades man för flyttgubbe eller flyttkarl. Även om många fortfarande använder dessa benämningar idag, är det snarare flyttarbetare som är den gängse termen.

De flesta vet ungefär vad en flyttarbetare sysslar med. Man hjälper såväl företag som privatpersoner när det är dags att flytta till ett nytt kontor eller en ny bostad. De största arbetsuppgifterna är troligtvis att packa ned diverse föremål i lådor för att sedan lyfta in lådorna i flyttbussen. Den som jobbar på en flyttfirma kan ha ett ganska stort ansvar som vilar på ens axlar. Ibland flyttas konst och andra värdefulla föremål, med värden som kanske nästan uppgår till bostadsvärdet. Att bohaget inte skadas vid transport är det som en flyttarbetare får jobba med att tänka på dagligen.

Det är dock inte bara vid frivilliga in- och utflyttningar som en flyttfirma kan finnas där för att stå till tjänst. Många firmor kan vittna om att avhysningar är ett relativt vanligt inslag i deras arbetsveckor. Att någon blir tvungen att flytta från en bostad eller ett kontor, till exempel på grund av ekonomiska problem, är tyvärr inte alltför ovanligt. OM flytten då inte kan ske på frivillig väg, skrids en avhysning till verket. I sådana lägen befinner sig normalt både låssmeder och flyttarbetare på platsen.

Ett annat arbetsmoment i vardagen, som inte är särskilt ovanligt, är att man arbetar med att hämta föremål som ska säljas på auktion. Dock är det regel att man i sådana fall kallas för vaktmästare, snarare än flyttarbetare.

Något annat som en flyttfirma kan hjälpa till med är specialflyttar av till exempel stora, tunga kassaskåp eller pianon. Dessa saker kräver en flyttfirma och kontorsflytt som regel såväl erfarenhet och kompetens som speciell utrustning för att lyftas på ett bra sätt. Inte bara på ett sätt som är säkert för objektet i fråga, utan också för dem som ska lyfta det. Liknande hjälp kan krävas när stora och tunga konstföremål ska flyttas någonstans – dessa kräver som regel mycket stor försiktighet i sin hantering.

Egenskaper som är bra att ha

  • Det säger sig självt att man bör ha en god frisk om man ska arbeta på en flyttfirma. Det gör både att jobbet blir mer effektivt utfört, men bidrar troligen också till att det blir lite säkrare på arbetsplatsen. Vidare kan det minska antalet flyttarbetare som behövs vid ett och samma arbete – en god fysik är något som många arbetsgivare efterfrågar.
  • Kommunikativa förmågor. Som flyttarbetare är det viktigt att man kan kommunicera med kunderna på ett bra sätt. För en flyttfirma är referenser och goda kundrelationer mycket viktigt för verksamheten. Om kundrelationerna försämras, eller om bemötandet överlag inte är till kundens tillfredsställelse, kommer det troligen att spridas ganska fort. Således är det viktigt att man kan odla samt bibehålla goda relationer, samt vara duktig på att lösa eventuella problem som uppstår under ett visst arbete.
  • Gillar att röra på sig. Arbetet på en flyttfirma är mycket rörligt. För att trivas inom yrket är det här något som bör sporra, snarare än avskräcka.